برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

جزوه خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای عبداله شفیع آبادی پیام نور – (208 اسلاید) نکات مهم کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای عبداله شفیع آبادی پیام نور – (13 صفحه) نمونه سوالات تستی مشاوره شغلی و حرفه ای پیام نور با جواب – (72 صفحه)

ادامه مطلب

جزوه خلاصه کتاب روشهای اصلاح و تغییر رفتار کودکان

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب روشهای اصلاح و تغییر رفتار کودکان علی مصطفایی – حسن امین پور پیام نور – (29 صفحه) نکات مهم کتاب روشهای اصلاح و تغییر رفتار کودکان علی مصطفایی – حسن امین پور پیام نور – (4 صفحه) نمونه سوالات تستی شیوه های اصلاح و تغییر رفتار پیام نور با …

ادامه مطلب

جزوه ارزشهای دفاع مقدس پیام نور

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس (ارزشهای دفاع مقدس) پیام نور هادی مراد پیری – (66 صفحه) جزوه خلاصه کتاب آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس (ارزشهای دفاع مقدس) پیام نور هادی مراد پیری – (44 صفحه) نمونه سوالات تستی ارزشهای دفاع مقدس پیام نور با جواب …

ادامه مطلب

جزوه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

این فایل شامل: جزوه خلاصه کتاب روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه (توان بخشی گروه های خاص) پیام نور علی اصغر کاکو جویباری – (45 صفحه) نکات مهم کتاب روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه (توان بخشی گروه های خاص) پیام نور – (4 صفحه) نمونه سوالات تستی کتاب روانشناسی و آموزش کودکان …

ادامه مطلب

حل المسائل فیزیک عمومی پایه 2 پیام نور

این فایل شامل: حل المسائل فیزیک عمومی پایه 2 هریس بنسون محمدرضا بهاری پیام نور – (189 صفحه) جزوه خلاصه کتاب فیزیک عمومی پایه 2 هریس بنسون محمدرضا بهاری پیام نور – (68 صفحه) جزوه خلاصه کتاب فیزیک عمومی پایه 2 هریس بنسون محمدرضا بهاری پیام نور – (103 صفحه دستنویس) نمونه سوالات تستی فیزیک …

ادامه مطلب

حل المسائل فیزیک عمومی پایه 1 پیام نور

این فایل شامل: حل المسائل فیزیک عمومی پایه 1 هریس بنسون محمدرضا بهاری پیام نور – (260 صفحه) جزوه خلاصه کتاب فیزیک عمومی پایه 1 هریس بنسون محمدرضا بهاری پیام نور – (324 اسلاید) جزوه خلاصه کتاب فیزیک عمومی پایه 1 هریس بنسون محمدرضا بهاری پیام نور – (44 صفحه) جزوه خلاصه کتاب فیزیک عمومی …

ادامه مطلب

کتاب راهنمای حسابداری پیشرفته 2 پیام نور

این فایل شامل: حل المسائل و کتاب راهنمای حسابداری پیشرفته 2 کرباسی یزدی پیام نور – (170 صفحه) جزوه خلاصه کتاب حسابداری پیشرفته 2 کرباسی یزدی پیام نور – (92 صفحه دستنویس) نمونه سوالات تستی حسابداری پیشرفته 2 پیام نور با جواب – (257 صفحه)

ادامه مطلب